Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smutek

Smutek

Smutek je duševní stav, který je reakcí na událost, která se nás nepříznivě dotýká. Jako smutek označujeme i zvyky pozůstalých, kteří jsou v hlubokém smutku a bolesti, ze  ztráty příbuzného.
Se smutkem jsou spojeny velmi staré zvyky, o kterých nás informuje hebrejská Bible.
Smuteční zvyky jsou určeny k tomu, aby pomohly pozůstalým vyrovnat se s pocitem ztráty a bolesti.
 

Smutek má tři fáze:
 

šiva
třicet dní
rok
 

Tyto tři fáze smutku pomáhají pozůstalým postupně se vyrovnat se ztrátou a bolestí.
Smutek je také projevem úcty k nebožtíkovi. To nás učí páté přikázání, které nám nařizuje projevovat úctu otci a matce:


Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává JHVH, tvůj Bůh. (Ex 20:12)
 

Naši mudrcové (chachamové) nás učí, že člověk musí projevovat úctu otci a matce i po jejich smrti. Z pátého přikázání a z názoru našich mudrců se odvozuje potřeba projevit úctu nebožtíkovi (a potřeba utišit žal pozůstalých) pomocí smutečních zvyků.

 

Napsal: rav Moše Josef Firrouz (tajemník karaimské Rady Mudrců)