Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biblické pasáže týkající se smutku

 
Biblické pasáže týkající se smutku
Naši mudrcové stanovili na základě pasáží hebrejské Bible smuteční zvyky:
1) smrt Sáry: Zemřela v Kirjat-arbě, což je Chebrón v kenaanské zemi. Abraham přišel, aby nad Sárou naříkal a oplakával ji. (Gn 23:2)
2) smrt Jákovova: Když přišli do Goren-atádu, který je u Jordánu, dali se do velikého a velmi ponurého nářku. Josef tu uspořádal za svého otce sedmidenní smuteční slavnost. (Gn 50:10)
3) smrt Áronova: Když celá pospolitost spatřila, že Áron zesnul, celý dům izraelský Árona oplakával po třicet dní. (Nu 20:29)

4) smrt Mojžíšova: Synové Izraele oplakávali Mojžíše v Moábských pustinách po třicet dní, dokud neuplynuly dny pláče a truchlení pro Mojžíše.(Dt 34:8)

 

 

 

 

Napsal: rav Moše Josef Firrouz (tajemník karaimské Rady Mudrců)