Jdi na obsah Jdi na menu
 


30ti denní a 12ti měsíční smutek

Kromě sedmi denního hlubokého smutku je stanoven i malý třicet dní trvající smutek. Během tohoto třicet dní trvajícího malého smutku je zakázáno pořádat svatby, hody, hostiny, je zakázáno jakékoli veselení se. (Gn/Berešít/1M  50:10, Nu/Bamidbár/4M 20:29, Dt/Devárím/5M 34:6). V této době je také zakázáno nosit pestré oblečení a stříhat se (ať již břitvou, nebo nůžkami).

Za otce a matku, a za učitele víry je potřeba držet smutek trvající dvanáct měsíců. Nicméně tento roční smutek není tak silný jako předchozí typy smutku. V této době se může truchlící postupně začít oblékat do pestřejších barev (ale nesmí to s pestrostí přehánět).
 
Delší smutek by ale pozůstalí neměli držet, dále by si neměli synové JHVH, svého Boha dělat pro mrtvého smuteční zářezy (jizvy), ani lysinu mezi očima (Lv/Vajikrá/3M 14:1), protože to je zvyk vyznavačů Baal-Peora.

 

 

 

 

 

 Napsal: rav Abraham Kefeli (chazan karaimské synagogy v Ašdodu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor překladu NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalou mesiánskou komunitou Yehoshua ha-Mashiah dnes Bnei Miqra – Qaraim, ani se skupinkou, která si říká Ruští Qaraimové v zahraničí, a jejíž většinu tvoří právě členové Yehoshua ha-Mashiah/ Bnei Miqra – Qaraim.
Autor překladu NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalým mesiánským rabínem, dnes chachamem výše zmíněné komunity, který se vydával za karaima, a pomocí podvodu chtěl imigrovat do Izraele. Podvod byl odhalen jak izraelskými úřady, tak izraelskou Radou Karaimských Mudrců.
Autor překladu SE DISTANCUJE jak od veškerých aktivit a tvrzení skupiny Yehoshua ha-Mashiah/ Bnei Miqra – Qaraim, tak od všech aktivit a tvrzení skupiny Ruští Qaraimové v zahraničí.